Erçel Kentsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm Tv : 0 850 303 0 734
MOD_REGISTER_PLUGIN_ALERT

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ETKİSİZ BİR BAŞVURU YOLU: TEKNİK HEYETE İTİRAZ - 0543 347 69 20

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ETKİSİZ BİR BAŞVURU YOLU: TEKNİK HEYETE İTİRAZ

6306 sayılı kanunun 3/1.maddesinde " ....Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır..." hükmü ile riskli yapı tespit raporuna karşı itiraz yolu düzenlenmiştir.

İhtiyari bir başvuru yolu olması sebebiyle hukuki niteliğinin İYUK md. 11/1'de düzenlenen "üst makamlara başvuru" olarak kabul edilmesi gerektiğini, dolayısıyla teknik heyete başvuru nedeniyle 30 günlük idari dava süresinin kesilmeyeceğini, ancak sürelerin karar verilinceye dek duracağını ifade eden bir takım hukukçular olsa da, idare mahkemelerince teknik heyete itiraz yolu, 6306 sayılı kanuna özel bir başvuru yolu olarak kabul edilmekte ve teknik heyet tarafından verilen red kararının kat maliklerine tebliğinden itibaren 30 günlük dava süresini yeniden başlatacağı kabul edilmektedir. Ancak kanunda bu konuda net bir ifadede bulunmaması sebebiyle olası bir süre aşımı yüzünden iptal davasını kaybetmemek adına, ilgili tapu müdürlüğünden gelen riskli yapı şerhini bildiren tebligat ile teknik heyete itiraz edilen süre arasında geçen zaman + teknik heyetten gelen red cevabı ile idare mahkemesinde açılacak iptal davasının tarihleri arasındaki sürenin 30 günü geçmemesinde yarar vardır.
  
 

Uygulamada, hemen hemen bütün itirazlar teknik heyetçe reddedilmektedir. Kat malikleri de teknik heyete itiraz yoluna çoğunlukla zaman kazanmak için başvurmakta, itirazın karara bağlanması için geçecek olan süreyi hukuki destek alma veya daha avantajlı bir proje sunan bir müteahhitle anlaşmak için değerlendirmektedirler. Ancak belirtmekte fayda vardır ki zaman kazanmak gibi bir gayesi olmayan kat malikleri itiraz yoluna başvurmadan doğrudan 30 gün içerisinde riskli yapı tespit raporuna karşı idare mahkemelerinde iptal davalarını açabilirler.

İletişim Bilgileri

Adres: FATİH MAHALLESİ ŞEHİT GAFFAR OKKAN CADDESİ NO:5/A  34175 BÜYÜKÇEKMECE  - İSTANBUL  Tel:0 850 303 0 734   E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Son Eklenenler

En çok Okunanlar