Erçel Kentsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm Tv : 0 850 303 0 734
MOD_REGISTER_PLUGIN_ALERT

kentsel dönüşümde bir kişinin itiraz etmesi - 0850 30 30 734

Riskli olan apartmanların kentsel dönüşüm sürecinde anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Kimi malikler dönüşüme itiraz edebiliyor. Peki, kentsel dönüşümde 1 kişi itiraz ederse ne olur?

Kentsel dönüşüm ile, gerek zemin gerekse de altyapı anlamında sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamına izin vermeyen bölgelerde yapılar yıkılarak yeniden inşa ediliyor. Kentsek dönüşüm uygulamaları ile ilgili hükümler 6306 sayılı Kanun kapsamında açıklanıyor.

Kanunda riskli yapılar, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapılar olarak tanımlanıyor. 

Kentsel dönüşümde 1 kişi itiraz ederse ne olur?

Bakanlıkça lisanslandırılan kurum veya kuruluşlara müracaat edilerek risk tespiti yaptırılıyor. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmıyor. Oturduğu binanın riskli olduğunu düşünen herkes risk tespiti için müracaatta bulunabiliyor. Yapılan müracaatın ardından riskli raporu alınan yapıların kentsel dönüşüm süreci de resmi olarak başlamış oluyor. Peki, kentsel dönüşümde 1 kişi itiraz ederse ne olur?

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 1 KİŞİ İTİRAZ EDERSE NE OLUR?

Bir yapının riskli olarak tespit edilmesi halinde, malikler ile kanuni temsilcilerinin onbeş gün içinde itiraz etme hakları bulunuyor.

Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanıyor. 

Ancak yapının riskli olduğuna tekrar kanaat getirilmesi halinde yıkım sürecinin kanuni süreler içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor.

2/3 ÇOĞUNLUK NE ZAMAN ARANIYOR?

Riskli binanın yıkılmasından sonra, yapılacak işlemler konusunda maliklerin hisseleri oranında en az üçte iki (2/3) çoğunluk ile anlaşmaları gerekiyor.

Mevzuat gereğince en az üçte iki (2/3) çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. 

Kentsel dönüşümde 1 kişi itiraz ederse ne olur?

Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. 

Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.

Üzerindeki riskli bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki (2/3) çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, bu arsalar için Bakanlık,  TOKİ  veya idare tarafından acele kamulaştırma yoluna gidilebilmektedir.İletişim Bilgileri

Adres: FATİH MAHALLESİ ŞEHİT GAFFAR OKKAN CADDESİ NO:5/A  34175 BÜYÜKÇEKMECE  - İSTANBUL  Tel:0 850 303 0 734   E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Son Eklenenler

En çok Okunanlar